Η έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως για τη διαχείριση spa

Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εκείνα που προσφέρονται σε μικρές δόσεις, ώστε να υπάρχει χρόνος για την εμπέδωση της γνώσης, και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αφομοιώσουν καλύτερα όταν διδάσκονται σε πραγματικές συνθήκες από έμπειρους συνεργάτες, παρά στο πλαίσιο μιας τυπικής τάξης. Με άλλα λόγια, ως επιτυχημένο θεωρείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πληροφορίες και στη συspa-salon-1024x681νέχεια προχωρά σε πρακτική εξάσκηση με την καθοδήγηση ενός πεπειραμένου μέντορα.

Δυστυχώς, σήμερα υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως για την επαγγελματική διαχείριση spa. Ένα πρόγραμμα τέτοιου είδους οφείλει να προετοιμάζει τους σπουδαστές του με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχουν στη βιομηχανία των spa. Οι σπουδαστές πρέπει να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να προσφέρουν επιτυχημένες υπηρεσίες, και να μάθουν όλες τις στρατηγικές διαχείρισης και μάρκετινγκ για τη διατήρηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και τη μεγιστοποίηση των κερδών. Επιπρόσθετα, πρέπει να μάθουν πώς να επιλέξουν και να διατηρήσουν το κατάλληλο προσωπικό αλλά και πώς να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των μελλοντικών πελατών τους.

Ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως δε θα έπρεπε να καλύπτει μόνο τον τομέα της διαχείρισης ενός spa, αλλά να παρέχει ευρύτερες γνώσεις για οικονομικά θέματα, ανθρώπινους πόρους, μάρκετινγκ, προϊόντα και παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται σήμερα από το «Institute of Spa Management». Η εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά από απόσταση και οι φοιτητές του έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν από την άνεση του σπιτιού τους.

Το «Institute of Spa Management» προσφέρει προγράμματα πανεπιστημιακού επιπέδου για τη διαχείριση spa και ατομικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες spa, οι οποίοι αναζητούν περαιτέρω εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Τα ατομικά προγράμματα που προσφέρονται είναι τα ακόλουθα:

  • Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών για διευθυντές spa
  • Διαχείριση κρίσεων για προσωπικό που εργάζεται σε spa
  • Υπηρεσίες ρεσεψιόν σε εγκαταστάσεις spa
  • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στη βιομηχανία του spa
  • Οι τρεις πυλώνες της διαχείρισης spa
  • Η βιομηχανία του spa